Fokus Kvinna

I samarbete med osteopat Thale Myhren erbjuder jag föreläsningar och digitala utbildningar med fokus på kvinnor. Vi tycker det är dags att kvinnor tar mer hänsyn till sig själva och prioriterar sitt eget välmående.

Mer info om Fokus Kvinna

Yoga i skolan

I samarbete med Liz Fristedt och Åsa Åberg erbjuder vi möjlighet att yoga i klassrummet via digital teknik. Vi vill bidra till att öka den fysiska och mentala hälsa i skolan och erbjuder därför ett verktyg som enkelt kapar förutsättningar för skolpersonal att både främja och utveckla hälsoarbetet på skolan. Regelbunden yoga i skolan kan leda till en bättre arbets- och studiemiljö för både lärare och elever.

Mer info om Yoga i skolan