Workshops

Human power

Vad är det som gör att vissa företag lyckas bättre än andra?
Hur påverkar människorna ett företags framgång?
Vad kan ett företag göra för att bli mer framgångsrikt?

I denna workshop kombineras yoga och affärsutveckling på ett konkret och lättsamt sätt. Hur yoga och affärsutveckling hänger ihop? Mer än vad en kan tro. Genom att inkludera yoga kan vi komma förbi invanda mönster och föreställningar om vad som är ”rätt” och istället få tillgång till en mer sanningsenlig bild av verkligheten. Vi blir också mer kreativa när vi känner oss avslappnade och därmed kan nya tankar få fritt spelrum.

Genom att varva yoga med olika övningar kan vi utforska och upptäcka de äkta drömmarna, drivkrafterna och prioriteringarna hos människorna som utgör företaget. Fokus är på att hitta det som bubblar inombords, det som känns inspirerande och motiverande. Human Power är en workshop för de företag som kan och vågar gå på djupet.

Välkommen att kontakta mig på nellie.rolf@gmail.com för att ta fram ett upplägg som passar just er. Jag ser fram emot att höra av dig! /Nellie